Uitleg en informatie.

Algemeen.

Gedurende het jaar worden er verschillende workshops aangeboden. In drie categorieën: kwalificaties, professionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Het aanbod in de persoonlijke ontwikkelingscategorie is voor iedereen. Bij de andere twee categorieën wordt bij de aanmelding ook stilgestaan bij het belang voor de organisatie en onze jaardoelstellingen. Uiteindelijk doen we het óók voor het belang van Insights Benelux! In beginsel worden de workshops in-house georganiseerd in zowel Haarlem als Brussel, en dit zal uitdrukkelijk worden vermeld bij de uitnodiging. Het wat, wie en wanneer van iedere workshop vind je terug op digitale pagina van de LAC en de maandelijkse LAC-kalender die je per e-mail ontvangt. Daar kun je ook terecht voor suggesties en vragen. Hou je mailbox dus in de gaten.

We streven er hoe dan ook naar om een gevarieerde planning aan te bieden. Voor ieder wat wils dus. Zit er voor jou niks tussen? Doe een suggestie!

Basisregels.

De trainingen en workshops zijn voor medewerkers van Benelux kosteloos te volgen. Personal en Generous. De kosten worden betaald uit ons opleidingsbudget in Proces Medewerker. Kosteloos maar niet vrijblijvend. Aanmelden en niet op komen dagen is er dus niet bij. Er is bij de keuze van facilitator, trainingsinstituut en werkwijze zorgvuldig nagedacht over doelgroep en beoogd resultaat. Daar zijn per sessie/training een aantal randvoorwaarden uitgekomen. Het is voor de groep, de trainer en het beoogd resultaat gewoon belangrijk dat we op elkaar kunnen rekenen qua aanwezigheid en inzet.


Voor alle workshops geldt een minimaal en maximaal aantal deelnemers. Wat dit aantal kan per workshop verschillen. Omdat we niet weten hoe de aanmeldingen zullen zijn en we allemaal ook een eigen agenda hebben, zullen de meeste workshops meerdere keren aangeboden worden. Zodat iedereen die in aanmerking komt, deel kan nemen.

 • Je meldt je aan via de website. Er wordt dan achter de schermen gekeken naar het totaal aantal aanmeldingen en of je kunt deelnemen
 • Bevestiging van deelname = deelnemen. Dit houdt in dat zodra je je hebt aangemeld en een bevestiging hebt ontvangen van je deelname er op je wordt gerekend. Verder houdt dit in dat je aanwezig bent gedurende de hele workshop, ook als het een meerdaagse betreft. Kijk dus goed naar je eigen agenda en plan realistisch.
 • Minimaal twee weken voor aanvang ontvangt iedere deelnemer een definitieve bevestiging per e-mail
 • Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de workshop op de desbetreffende datum geannuleerd. Iedere deelnemer ontvangt in dat geval minimaal twee weken van tevoren een bericht
 • Afmelden is enkel toegestaan bij uitzondering:
  - Overmacht
  - Ziekte
 • Wil je je afmelden? Dat kun je doen via hier


 • Heb je verder nog vragen? Deze kun je te allen tijde stellen via hier

Selectie workshops.

Vanuit Proces Medewerker en Klantrelatie en Leermiddel wordt er een selectie gemaakt van welke workshops in de planning komen te staan. Dit wordt gedaan op basis van suggesties van collega’s, beschikbaarheid van facilitators, kosten, tijdsinvestering voor deelnemers en de mate van toegevoegde waarde in minimaal 1 van de 3 categorieën: kwalificaties, professionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Selectie deelname.

Het staat iedere collega vrij zich aan te melden voor een workshop. Echter gelden er binnen iedere categorie wel een aantal spelregels voor deelname:

Kwalificaties:

1. Deze kwalificatie past binnen je learning journey en is besproken met je Metgezel.


2. De kwalificatie past bij je werkzaamheden/ rol of gaat bijdragen aan je toekomstige werkzaamheden/ rol bij Insights


3. Je hebt de benodigde basis om aan deze workshop mee te doen. Bijvoorbeeld als je een Deeper Discovery kwalificatie wilt volgen zal je eerst de Insights Discovery kwalificatie moeten hebben afgerond


4. Act Leermiddel en/of Klantrelatie zullen mogelijk kijken naar de samenstelling van de deelnemersgroep en het belang van deelname voor het grotere geheel. Op basis daarvan kan het zijn dat niet iedere aanmelding ook leidt tot directe deelname.

Professionele ontwikkling:

 1. Het volgen van deze workshop past binnen je learning journey en is besproken met je Metgezel.

 2. De workshop past bij je werkzaamheden/ rol of gaat bijdragen aan je toekomstige werkzaamheden/ rol bij Insights

 3. De nieuwe vaardigheden of kennis kunnen binnen afzienbare tijd ingezet worden (intern of extern)

Persoonlijke ontwikkeling:

1. Het volgen van deze workshop past binnen je learning journey en is besproken met je Metgezel.


2. Voor deze workshop gelden verder geen spelregels. Iedereen mag zich hier zonder voorwaarden voor aanmelden