Algemene informatie

Algemeen

Gedurende het jaar worden er verschillende trainingen en workshops aangeboden in drie categorieën: kwalificaties, professionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Het aanbod in de categorie persoonlijke ontwikkeling is voor iedereen. Voor de andere twee categorieën geldt dat bij de aanmelding ook wordt stilgestaan bij de meerwaarde voor de organisatie en onze jaardoelstellingen. Uiteindelijk ontwikkelen we onze mensen óók in het belang van Insights Benelux! In beginsel worden de workshops in-house georganiseerd in zowel Haarlem als Brussel. De locatie zal uitdrukkelijk worden vermeld in het overzicht. Het wat, wie en wanneer van iedere workshop vind je terug op de digitale pagina van de LAC en de maandelijkse LAC-kalender die je per e-mail zult ontvangen. Op de digitale pagina kun je ook terecht voor suggesties en vragen. Houd je mailbox dus goed in de gaten.


We streven naar een gevarieerd aanbod: voor ieder wat wils. Zit er voor jou niks tussen?


Basisregels

Door een basispakket aan opleidingen en trainingen aan te bieden via de LAC, wordt een deel uit het opleidingsbudget van Proces Medewerker betaald. De trainingen en workshops zijn voor medewerkers van Benelux dan ook kosteloos te volgen. Personal en Generous. Kosteloos betekend overigens niet hetzelfde als vrijblijvend. Jezelf aanmelden en niet op komen dagen is dus niet de bedoeling. Er is bij de keuze voor een facilitator, trainingsinstituut en/of werkwijze zorgvuldig nagedacht over de doelgroep en het beoogde resultaat. Daar zijn per training/workshop een aantal randvoorwaarden uitgekomen. Het is voor de groep, de trainer en het beoogde resultaat belangrijk dat we op elkaars aanwezigheid en inzet kunnen rekenen.


Voor alle trainingen en workshops geldt een minimaal en maximaal aantal deelnemers. Dit aantal verschilt per training/workshop. Om iedereen (ook agenda technisch) de gelegenheid te bieden een keer deel te nemen, zullen veel van de trainingen/workshops meerdere keren aangeboden worden.

Aanmeldprocedure

  • Je meldt je aan via de website. Er wordt dan achter de schermen gekeken naar het totale aantal aanmeldingen. Op basis daarvan kijken we of je deel kunt nemen.
  • Minimaal twee weken voor aanvang van de training/workshop ontvang je een definitieve bevestiging per e-mail.
  • Bevestiging van deelname = deelnemen. Dit houdt in dat zodra je je hebt aangemeld en een bevestiging hebt ontvangen er op je deelname wordt gerekend. Verder houdt dit in dat je aanwezig bent gedurende de hele training/workshop, ook als het een meerdaagse training/workshop betreft. Kijk dus goed naar je eigen agenda en plan realistisch.
  • Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de training/workshop geannuleerd. Je ontvangt in dat geval minimaal twee weken van tevoren een bericht.
  • Afmelden is enkel toegestaan in het geval van overmacht of ziekte.
  • Wil je je afmelden voor een training/workshop? Dat kun je doen via hier


  • Heb je verder nog vragen?


Selectie trainingen en workshops

Proces Medewerker maakt in overleg met Proces Klantrelatie en Leermiddel een selectie van trainingen en workshops. Deze selectie wordt gemaakt op basis van suggesties van collega’s, beschikbaarheid van facilitators, kosten, tijdsinvestering voor deelnemers en de mate van toegevoegde waarde in minimaal 1 van de 3 categorieën: kwalificaties, professionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.


Spelregels voor deelname

Het staat je vrij om je aan te melden voor elke training/workshop. Echter gelden er binnen elke categorie een aantal spelregels voor deelname:

Kwalificaties

1. De kwalificatie past binnen je learning journey en is besproken met je Metgezel.


2. De kwalificatie past bij je werkzaamheden/ rol of gaat bijdragen aan je toekomstige werkzaamheden/ rol bij Insights.


3. Je hebt de benodigde basiskennis en/of -vaardiheden om aan deze training/workshop mee te doen. Bijvoorbeeld: als je een Deeper Discovery kwalificatie wil volgen, moet je eerst de Insights Discovery kwalificatie hebben afgerond.


4. Act Leermiddel en/of Klantrelatie kijken mogelijk naar de samenstelling van de deelnemersgroep in het belang van het grotere geheel. Op basis daarvan kan het zijn dat niet iedere aanmelding ook leidt tot directe deelname.


5. Er wordt (indien aan de orde bij associate consultants) door de Act Klantrelatie per keer bepaald of de opleidingstijd voor eigen rekening is of (deels) door Insights wordt vergoed.

Professionele ontwikkeling

1. Het volgen van deze training/workshop past binnen je learning journey en is besproken met je Metgezel.

2. De training/workshop past bij je werkzaamheden/ rol of gaat bijdragen aan je toekomstige werkzaamheden/ rol bij Insights.

3. De nieuwe vaardigheden en/of kennis kunnen binnen afzienbare tijd ingezet worden (intern of extern).

4. Besteedde tijd is voor eigen rekening bij associate consultants.

Persoonlijke ontwikkeling

1. Het volgen van deze training/workshop past binnen je learning journey en is besproken met je Metgezel.


2. Besteedde tijd is voor eigen rekening bij associate consultants.


3. Voor deze training/workshop gelden verder geen spelregels. Iedereen mag zich hiervoor aanmelden.